Liikkalan linnake

Liikkalan linnake sijaitsee Anjalankosken Liikkalan kylässä Haminasta Kouvolan suuntaan johtavan vanhan maantien varrella (tienro 371).

1791 - 1792 Venäjä rakensi Liikkalan linnakkeen kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla osaksi Pietarin uutta puolustusjärjestelmää. Liikkalan tehtävä oli suojata Ruotsin rajalta Haminaan johtava tie, jota Ruotsin armeija oli käyttänyt Kustaa III:n v. 1788 käynnistämässä sodassa hyökätessään kohti Haminaa.

Liikkalan linnake muodostuu kahdesta varustuksesta ja niiden välisestä yhteyskaivannosta. Maantietä lähinnä oleva päävarustus käsittää neljä puolibastionia. Pohjoiseen suuntautuvan, polveilevan yhteyskaivannon päässä on pieni muodoltaan epäsäännöllinen redutti. Muusta Suvorovin rakentamasta puolustusrintamasta poiketen Liikkala linnake rakennettiin hirsin tuettuina maavalleina ilman kiviverhousta.

1809 jälkeen linnake lakkautettiin tarpeettomana, kun Suomi liitettiin Venäjään autonomisena suuriruhtinaskuntana.

Liikkalan linnakkeen kunnostustöitä on tehty vuodesta 1980 Museoviraston ja työministeriön työllisyystyönä.  Linnakkeessa, yhteyskaivannossa ja redutissa ollut puusto on raivattu.  Vallit muodostavat jyhkeän yksityiskohdan sitä ympäröivässä kulttuurimaisemassa. Linnakkeen lähistöllä on Venäjän 1804 – 1805 rakentamien kasarmien perustusten raunioita sekä Kustaan sodan aikana v. 1788 laaditun Liikkalan nootin muistokivi.

Lähistöllä on myös ruoka- ja majoituspalveluja tarjoavia matkailuyrityksiä.
Liikkalan vallit  Päivi Eronen/MV 2007.
Liikkalan vallien yhdyskaivanto. Päivi Eronen/MV 2007.

Linkit

Anjalankosken kaupungin sivut

Anjalankosken matkailupalvelut