Hamina
Haminan linnoituskaupunki rakennettiin Suomenlahden rannalle Kuninkaantien eli Turusta Viipuriin johtavan suuren rantatien varteen. Haminan paikalla oli keskiaikainen Vehkalahden markkinapaikka, joka sai sittemmin myös kaupunkioikeudet. Nykyisin Haminan läpi kulkee valtatie E18, joka johtaa 37 kilometrin päässä olevalle Venäjän rajalle, Vaalimaan raja-asemalle.

Hamina on yksi maailman harvoista ympyrälinnoituksista. Linnoitus muodostaa kaupungin ydinkeskustan. Useista 1800-luvulla tapahtuneista tulipaloista huolimatta säteittäiskaava ja merkittävä osa historiallista rakennuskantaa on säilynyt hyvin. Linnoitus ja varuskunta muodostavat kaupungin identiteetin, jonka varaan kulttuuri- ja matkailupalvelut rakentuvat.

Matkailijan Hamina
Haminassa matkailija kohtaa historian ja kulttuurin elävänä. Jo 350-vuotias ympyräkaavainen kaupunki on säilyttänyt menneitä aikoja henkivän ilmeensä. Ympyräkatujen varsilla on tunnelmallisia puukortteleita, eri tyylisiä kirkkoja, entisajan kauppiassukujen mahtitaloja sekä laaja puistoalue, joka on osa linnoitusta. Linnoitus tarjoaa myös ainutlaatuiset kulissit näyttäville kesätapahtumille. Linnoitusvallien suojassa sijaitsee Hamina Bastioni, Euroopan suurin telttakatos katsomoineen. Linnoituksen paksut tiilimuurit ja tunnelmalliset kasemattiholvit luovat tapahtumille miljöön, jossa yhdistyvät historialliset elämykset ja modernit palvelut. Hamina Bastionissa järjestetään mm. kansainvälinen sotilasmusiikkitapahtuma Hamina Tattoo.

Haminan linnoituksen vaiheita
1653 Ruotsi perustaa Vehkalahden kaupungin

1721 Ruotsi perustaa Haminan linnoituskaupungin suuressa Pohjan sodassa tuhoutuneen Vehkalahden kaupungin paikalle. Linnoitus muodostuu kenraali Axel Löwenin suunnitelman mukaisesta kuusibastionisesta linnoituksesta, joka pohjoista rintamaa lukuun ottamatta muodostaa säännöllisen ympyrän. Linnoituskaupunki ympyräkatuineen noudattaa säteittäistä asemakaavaa. Haminan linnoitus edustaa Välimeren maissa kehitettyä renessanssin ihannekaupunki-ideaa. Sen esikuvana voidaan pitää Pohjois-Italian Palmanovaa.

1743 Turun rauhan yhteydessä Hamina liitetään Venäjään.

1791-92 Linnoitusta täydennetään kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla osana uutta Pietarin puolustusjärjestelmää.

1803 Rakennetaan epäsäännöllisen pohjoisen rintaman paikalle suuri Keskusbastioni hollantilaissyntyisen kenraali Peter van Suchtelenin suunnitelmien mukaisesti.

1836 Linnoitus lakkautetaan. Hamina kehittyy venäläisenä varuskuntakaupunkina. Sinne on myös perustettu 1820-luvulla Keisarillinen Kadettikoulu jossa koulutetaan tulevia suomalaissyntyisiä upseereita Venäjän armeijaan.

1854-55 Krimin sodan yhteydessä englantilais-ranskalainen laivasto tuhoaa Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikkokaupunkeja. Haminan edustalle rakennetaan pattereita.

1878 Linnoitusalue jaetaan kaupungin ja varuskunnan kesken.

1957 Korjaustyöt aloitetaan

1980-luvulta alkaen Museovirasto ja oikeusministeriön alainen Haminan työsiirtola jatkavat linnoituksen historiallisten varuskuntarakennusten kunnostusta.

Hamina on edelleen myös Suomen vanhin varuskuntakaupunki. Linnoituksessa, entisissä Keisarillisen Kadettikoulun rakennuksissa toimii Reserviupseerikoulu.

Linkit

Haminan kaupungin sivut